"Genome Project" — Słownik kolokacji angielskich

Genome Project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Genom Projekt
  1. genome rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The human genome project will be completed in the next several years.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Genome Project" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Genome Project" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik