Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"from the project" — Słownik kolokacji angielskich

from the project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z projektu
  1. from przyimek + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    First oil from the project is expected on 30 June 07.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo