"cooperative project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólny projekt
  1. cooperative przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That social pressure should be a cooperative project of government, employers, and the media.

powered by  eTutor logo