"projected into" — Słownik kolokacji angielskich

projected into kolokacja
Popularniejsza odmiana: project into
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeniesiony się myślami
  1. project czasownik + into przyimek
    Silna kolokacja

    Try to project one into the future and see what happens.

    Podobne kolokacje: