Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"pursue projects" — Słownik kolokacji angielskich

pursue projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dąż do projektów
  1. pursue czasownik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He left the Times at the end of 2006 to pursue independent projects.

powered by  eTutor logo