BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"pursue interests" — Słownik kolokacji angielskich

pursue interests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dąż do interesów
  1. pursue czasownik + interest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The children are usually free to pursue individual interests of the moment.

powered by  eTutor logo