"notable project" — Słownik kolokacji angielskich

notable project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znakomitość projekt
  1. notable przymiotnik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    The group is now working on what it considers its "truly most notable project."