"notable feature" — Słownik kolokacji angielskich

notable feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha znakomitości
  1. notable przymiotnik + feature rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One notable feature of the species is its sexual behavior.

powered by  eTutor logo