"notable example" — Słownik kolokacji angielskich

notable example kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przykład znakomitości
  1. notable przymiotnik + example rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One notable example came in the second quarter against Washington.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo