"notable event" — Słownik kolokacji angielskich

notable event kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydarzenie znakomitości
  1. notable przymiotnik + event rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are two other notable events from the 1972-73 the season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo