"environmental project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): środowiskowy projekt
  1. environmental przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One percent of all revenues go to environmental projects, it says.