"upcoming project" — Słownik kolokacji angielskich

upcoming project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbliżający się projekt
  1. upcoming przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is also set to star in other upcoming projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo