"high-rise project" — Słownik kolokacji angielskich

high-rise project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mrówkowiec projekt
  1. high-rise przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The parent company began 17 years ago by building high-rise residental projects in Canada.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo