"Major project" — Słownik kolokacji angielskich

Major project kolokacja
Popularniejsza odmiana: major project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główny projekt
  1. major przymiotnik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 1841 came his first major project for the company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo