"project is launched" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest rozpoczęty realizację
  1. launch czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This project was launched in 1984 and will continue until 1988.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo