"project power" — Słownik kolokacji angielskich

project power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moc projektu
  1. project czasownik + power rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the longer term, the goal is to create a force able to project the country's power well beyond its shores.

    Podobne kolokacje: