"Government project" — Słownik kolokacji angielskich

Government project kolokacja
Popularniejsza odmiana: government project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Projekt rządowy
  1. government rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "At least 80 percent of major government projects go in some form to the President's children or friends."

powered by  eTutor logo