"government project" — Słownik kolokacji angielskich

government project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt rządowy
  1. government rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "At least 80 percent of major government projects go in some form to the President's children or friends."

powered by  eTutor logo