"local project" — Słownik kolokacji angielskich

local project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program lokalny
  1. local przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The hope is that the big government grants will not drive away the local projects.