"musical project" — Słownik kolokacji angielskich

musical project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): muzyczny projekt
  1. musical przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All his musical projects at that time were then placed on hold.