"among the projects" — Słownik kolokacji angielskich

among the projects kolokacja
Popularniejsza odmiana: among projects
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wśród projektów
  1. among przyimek + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And we're going to, among other projects, to offer India to take part in this project.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo