"start one's project" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: start a project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaczynać czyjś projekt
  1. start czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A few months later and I have actually started the project.

powered by  eTutor logo