Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"start a project" — Słownik kolokacji angielskich

start a project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapoczątkuj projekt
  1. start czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A few months later and I have actually started the project.

powered by  eTutor logo