"Notable project" — Słownik kolokacji angielskich

Notable project kolokacja
Popularniejsza odmiana: notable project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Znakomitość projekt
  1. notable przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The group is now working on what it considers its "truly most notable project."

powered by  eTutor logo