"civic project" — Słownik kolokacji angielskich

civic project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejski projekt
  1. civic przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Like other civic projects, this one has been delayed by 9/11.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo