"massive project" — Słownik kolokacji angielskich

massive project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromny projekt
  1. massive przymiotnik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    The massive project's goal was to preserve Chinese culture and literature in writing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo