"massive amount" — Słownik kolokacji angielskich

massive amount kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromna ilość
  1. massive przymiotnik + amount rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They received a massive amount of attention from the media.

    Podobne kolokacje: