"to this project" — Słownik kolokacji angielskich

to this project kolokacja
Popularniejsza odmiana: to the project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do tego projektu
  1. to przyimek + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If we left the house, then he would return to his project.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo