"controversial project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontrowersyjny projekt
  1. controversial przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It remains to be seen what will happen as a result of this controversial project.