"project one's image" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: project an image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt czyjś obraz
  1. project czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They also helped project a modern image to the world.

    Podobne kolokacje: