BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project czasownik

project + rzeczownik
Kolokacji: 13
project an image • project power • project one's voice • project earnings • project confidence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
  • They also helped project a modern image to the world.
  • I've got to project a certain image to the team that I'm here to win like everyone else.
  • Which images of our family life should we project to the world?
  • "Why didn't she project an image of him the way he looks now?"
  • He wanted to project the image of being in television not to make money but because it was fun.
  • You don't have to go into debt to project an image.
  • No provision had been made to project his image, here.
  • From little more than a foot away, for example, it will project a 20-inch-diagonal image.
  • But I can project images of what's happening for us to watch together.
  • I think it can also project images, make us see things that aren't there.
project + przyimek
Kolokacji: 30
project onto • project out • project into • project from • projected on • ...
project + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
originally projected • project forward • initially projected • project simultaneously • project slightly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.