"project an image" — Słownik kolokacji angielskich

project an image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt obraz
  1. project czasownik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    They also helped project a modern image to the world.

    Podobne kolokacje: