"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project czasownik

project + rzeczownik
Kolokacji: 13
project an image • project power • project one's voice • project earnings • project confidence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) image, voice
Kolokacji: 2
(3) earnings, sales, revenue
Kolokacji: 3
(4) confidence, thought, feeling
Kolokacji: 3
project + przyimek
Kolokacji: 30
project onto • project out • project into • project from • projected on • ...
project + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
originally projected • project forward • initially projected • project simultaneously • project slightly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.