"artistic project" — Słownik kolokacji angielskich

artistic project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): artystyczny projekt
  1. artistic przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The author of the artistic project was the painter Goznaka.