"on one's projects" — Słownik kolokacji angielskich

on one's projects kolokacja
Popularniejsza odmiana: on projects
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś projekty
  1. on przyimek + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    On his last project, he was away from home for a year and a half.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo