"Community project" — Słownik kolokacji angielskich

Community project kolokacja
Popularniejsza odmiana: community project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wspólnotowy projekt
  1. community rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It has been a community project since 2004 or 2005.