"community project" — Słownik kolokacji angielskich

community project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt społeczny
  1. community rzeczownik + project rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It has been a community project since 2004 or 2005.