Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"project is revived" — Słownik kolokacji angielskich

project is revived kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest wskrzeszony
  1. revive czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A few years later, the project was revived with a slightly lower 112-story design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo