BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"see the project" — Słownik kolokacji angielskich

see the project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz projekt
  1. see czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Town officials see the project as the first step of a revitalization.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo