"movie project" — Słownik kolokacji angielskich

movie project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): film projekt
  1. movie rzeczownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This is the production house that all current and future movie projects will go through.

    Podobne kolokacje: