"economic project" — Słownik kolokacji angielskich

economic project kolokacja
Popularniejsza odmiana: economic development project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gospodarczy projekt
  1. economic przymiotnik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Let us make a start today on that new economic and social project.

powered by  eTutor logo