"economic development project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gospodarczy projekt rozwojowy
  1. economic przymiotnik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Let us make a start today on that new economic and social project.

podobne do "economic development project" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "economic development project" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo