BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"stop the project" — Słownik kolokacji angielskich

stop the project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymaj projekt
  1. stop czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Some residents of the neighborhood filed a lawsuit, trying to stop the project.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo