"into a project" — Słownik kolokacji angielskich

into a project kolokacja
Popularniejsza odmiana: into the project
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do projektu
  1. into przyimek + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He left a job in Washington and worked his way into a project out here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo