Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"handle projects" — Słownik kolokacji angielskich

handle projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zajmij się projektami
  1. handle czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The new studio will handle projects requiring high-quality sound reproduction.

powered by  eTutor logo