"handle matters" — Słownik kolokacji angielskich

handle matters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): załatw sprawy
  1. handle czasownik + matter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    By early March, the government decided how it would handle the matter.

podobne do "handle matters" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "handle matters" po angielsku

rzeczownik