BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"matter related" — Słownik kolokacji angielskich

matter related kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawa dotyczyła
  1. relate czasownik + matter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These people asked not to be identified because many of the matters related to the case are classified.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo