"particular project" — Słownik kolokacji angielskich

particular project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególny projekt
  1. particular przymiotnik + project rzeczownik
    Silna kolokacja

    In this particular project primary health care has been given top priority.

powered by  eTutor logo