"regeneration project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odrodzenie projekt
  1. regeneration rzeczownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, the regeneration project had been less successful in generating employment.

    Podobne kolokacje: