BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"abandon the project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porzuć projekt
  1. abandon czasownik + project rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The report says it would be better to spend the additional resources than to abandon the project now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo